Group 2005: Murilo Tiago, Lingzhu Kong, Hyunwook Kwak, Jason Han, Gustavo Dalpian, Scott Beckman

Group 2005: Murilo Tiago, Lingzhu Kong, Hyunwook Kwak, Jason Han, Gustavo Dalpian, Scott Beckman